Obchodní podmínky

Vybrání zboží

Zboží si můžete vybrat prohlížením kategorií nebo objednávkou v e-katalogu.

Objednání zboží

Po rozkliknutí detailu výrobku se vám objeví možnost objednat zboží. Pokud na ni kliknete, dostanete se do objednávkového formuláře. Po jeho vyplnění se buď můžete vrátit zpět do kategorií e-shopu nebo formulář odeslat.

Způsob úhrady

• na dobírku při převzetí zboží

• bankovním převodem na náš účet - předem

• v hotovosti při osobním odběru

• platební kartou

• na splátky přes Essox /pouze na prodejně v Líbeznicích/

Způsob dopravy

Osobní odběr

Osobní odběr zboží je možné realizovat v naší prodejně na adrese MK PC SERVIS, Lánská 167, 25065 Líbeznice. Při osobním odběru je zboží možné zaplatit v hotovosti nebo platební kartou. 
Převzetí zboží při osobním odběru je bez poplatku.

Českou poštou

Českou poštou je možné doručovat zásilky do 30 kg, které budou doručeny nejpozději do 48 hodin. Čas rozvozu ve všední dny je od 8.00 – 18.00 hod. 
Za zboží lze provést úhradu dobírkou v okamžiku předání zboží a nebo bankovním převodem před expedicí.

Dodací lhůta: čas, za který bude zboží v případě jeho dostupnosti skladem předáno přepravci. Dodací lhůta je uvedena u zboží (jsou uvedeny pracovní dny), o nedostupnosti zboží Vás budeme informovat e-mailem.

Způsob komunikace

Komunikace mezi zákazníkem a dodavatelem probíhá elektronicky nebo v pracovní hodiny pomocí telefonů.

Způsob reklamace

Zboží lze reklamovat v případech, kdy jste obdrželi:

- poškozené zboží
- jiné zboží než jste si objednali
- nekompletní zboží

O reklamaci nás prosím nejdříve informujte na e-mailové adrese: info @ detektorypilot.cz a následně zašlete zásilku zpět s kopií faktury o zboží. Po obdržení zboží posoudíme oprávněnost Vaší reklamace a zašleme Vám vyjádření. Bude-li Vaše reklamace oprávněná, pošleme Vám buď nové zboží a nebo Vám vrátíme peníze.

Dopravu reklamovaného zboží hradí zákazník, v případě uznání oprávněnosti reklamace může požádat o úhradu nákladů vzniklých dopravou reklamovaného zboží. Reklamované opravené nebo vyměněné zboží zašleme zpět na naše náklady.

Reklamační postup

Po obdržení výše uvedených náležitostí, provozovatel zahájí reklamační řízení u zasílatele. 
Zasílatel je povinen reklamaci vyřídit nejpozději do 30 dnů od jejího uplatnění. Prodávající dále informuje kupujícího nejpozději do tří dnů od obdržení vyjádření o reklamaci od zasílatele.

Provozovatel nepřebírá odpovědnost za škody vyplývající z provozu produktů, funkčních vlastností a škod z neodborného používání produktů, stejně jako škod způsobených vnějšími událostmi a chybnou manipulací. Na výše uvedené vady se nevztahuje ani poskytnutá záruka.

Odstoupení od smlouvy

Zákazníkem:

V případě nesplněnění smluvních podmínek dodání provozovatelem, v souladu se zákonem č. 367/2000 máte možnost, kupujete-li si zboží jako soukromá osoba, odstoupit od smlouvy do 14 dní od převzetí zboží. V případě takového Vašeho rozhodnutí, zboží, které jste převzali zašlete zpět na naší adresu. Zboží musí být kompletní, musí být vráceno v původním obalu a bez známek použití. Provozovatel internetového obchodu neručí za případné poškození při dopravě před přijetím zboží.

BEZPEČNOST A OCHRANA INFORMACÍ A OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Provozovatel e-shopu jako správce osobních údajů (dále jen „Správce“) tímto v souladu s ustanovením čl. 13 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016, obecného nařízení o ochraně osobních údajů (dále jen „Nařízení“), informuje své zákazníky (dále jednotlivě jen „Subjekt údajů“) o tom, že:
1. Osobní údaje Subjektu údajů, které budou Správci odevzdány při odeslání objednávky, budou zpracovány za účelem uzavření kupní smlouvy a jejího následného plnění, a to včetně vyřizování případných nároků Subjektu údajů z vadného plnění. Právním základem pro zpracování osobních údajů Subjektu údajů je tedy plnění kupní smlouvy založené objednávkou Subjektu údajů a současně také plnění zákonných povinností Správce dle právních předpisů upravujících práva a povinnosti v souvislosti s ochranou spotřebitele a vedením účetnictví.

2. Důvodem poskytnutí osobních údajů Subjektu údajů Správci je identifikace smluvních stran nezbytná pro uzavření a plnění kupní smlouvy, což by bez poskytnutí těchto údajů nebylo možné.

3. Osobní údaje Subjektu údajů budou zpracovány po dobu, po kterou je Správce povinen tyto údaje uchovávat dle obecně závazných právních předpisů, minimálně tedy po dobu 5 let dle zákona o účetnictví nebo po dobu 10 let dle zákona o DPH.

4. Při zpracování osobních údajů Subjektu údajů nebude docházet k automatizovanému rozhodování ani k profilování.

5. Správce nejmenoval pověřence pro ochranu osobních údajů ani neurčil zástupce pro plnění povinností ve smyslu Nařízení. Osobní údaje Subjektu údajů mohou být pro účely řádného vyřízení objednávky poskytnuty poskytovateli doručovacích služeb zvolenému Subjektem údajů, a dále osobám, které Správci poskytují právní a účetní služby v zájmu zajištění řádného plnění povinností stanovených obecně závaznými právními předpisy. Správce nemá v úmyslu předat osobní údaje Subjektu údajů do třetí země, mezinárodní organizaci nebo jiným, než výše uvedeným třetím osobám.

6. Subjekt údajů má právo požadovat od Správce přístup ke svým osobním údajům, jejich opravu nebo výmaz, popřípadě omezení zpracování, a vznést námitku proti zpracování, má právo na přenositelnost těchto údajů k jinému správci, jakož i právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů, má-li za to, že Správce při zpracování osobních údajů postupuje v rozporu s Nařízením.

Provozovatelem:

V případě nedostupnosti zboží nebo výrazné změny cen zboží jen do okamžiku odeslání zboží.
V případě odstoupení zákazníkem - musí zákazník oznámit provozovateli tuto skutečnost, a to elektronicky na emailovou adresu info @ detektorypilot.cz . Při odstoupení od smlouvy je nutné uvést číslo objednávky, datum nákupu a předložit originál dokladu o koupi zboží.

V případě, že zákazník již zboží obdržel a převzal, zašle zboží zpět do provozovny dodavatele, kde provozovatel bez zbytečných odkladů posoudí stav vráceného zboží.

V případě, že je zboží vráceno provozovateli v jiném než neporušeném stavu, je zákazník povinen nahradit zejména náklady související s uvedením zboží do původního stavu a vzniklou škodu na zboží (neúplný obsah, poškozený obal, opotřebení zboží apod.). Provozovatel je v případě odstoupení povinen zákazníkovi vrátit již zaplacenou kupní cenu sníženou o náklady na dopravu nebo její část.

Kupní cena nebo její část bude zákazníkovi vyplacena v nejkratším možném termínu, nejpozději však do 14 dnů po vrácení zboží.